Ochrona prywatności

Language Jobs Ltd przetwarza dane osobowe zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z ustawy o ochronie danych. Rozumiemy, jak ważne jest zachowanie poufności przekazanych nam dokumentów, w tym CV i zawartych w nim danych osobowych, oraz innych informacji podanych przez użytkownika w trakcie korzystania z niniejszej strony internetowej.

Jakiego rodzaju dane gromadzimy?

Language Jobs Ltd gromadzi dane osobowe tylko w celach usprawnienia procesu rekrutacji. Dane te zawierają informacje takie jak imię i nazwisko, adres, obywatelstwo, adres e-mail, doświadczenie zawodowe i umiejętności językowe.

Dlaczego zbieramy dane osobowe?

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe, ponieważ są one niezbędne do celów usprawnienia procesu rekrutacji. Korzystając z tej strony i rejestrując u nas swoje dane, użytkownik zgadza się na gromadzenie i przetwarzanie wprowadzonych przez siebie poufnych danych osobowych i ujawnianie tych informacji potencjalnym pracodawcom i klientom w związku z procesem rekrutacji.

Czy przekazujemy dane osobom trzecim?

Przy rejestracji istnieje możliwość wyboru, czy dane będą udostępniane osobom trzecim – pracodawcom i agencjom rekrutacyjnym. Aby usprawnić process rekrutacji, za każdym razem, gdy użytkownik wysyła swoją odpowiedź na jakąkolwiek ofertę pracy na tej stronie, jego dane zostaną automatycznie przekazane potencjalnej agencji lub pracodawcy.

W jaki sposób chronimy dane osobowe?

Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas niezwykle ważne. Dostęp do tego rodzaju danych mają tylko nasi pracownicy. To od użytkownika zależy, czy informacje są udostępniane osobom trzecim (tj. potencjalnym pracodawcom lub klientom). Aby usprawnić proces zukiwania pracy, w momencie wysłania zgłoszenia na jakąkolwiek ofertę, użytkownik wyraża zgodę na automatyczne przekazanie swoich danych agencji rekrutacyjnej lub potencjalnemu pracodawcy.

Jak usunąć swoje dane z bazy danych?

Usunięcia danych z bazy Language Jobs Ltd można dokonać online po zalogowaniu się lub poprzez wysłanie e-maila za pośrednictwem formularza kontaktowego. W wiadomości należy podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko i adres) i zgłosić potrzebę ich usunięcia. Należy także podać adres e-mail użyty do rejestracji na stronie internetowej.

Aktualne rekrutacje